Rönesans ve Mitoloji denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Sandro Botticelli’nin İlkbaharı

Rönesans

Rönesans ve Mitoloji denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Sandro Botticelli. “İlkbahar” tablosunı o dönemin önde gelen ailelerinden biri olan Mediciler’in siparişi ile yapar.

O dönemde yatak odası için tablo siparişi vermek soyluluğun bir göstergesi olup prestijli ailelerin yürüttüğü bir gelenektir. Genç Medici de evlendiğinde henüz on dokuz yaşında gençliğinin baharındadır ve bu tablonun ismi onun gençliğine ithafen “İlkbahar” adını almıştır.

Botticelli Venüs’ün tinsel güzelliğini vermeye çalışmış ve onu çıplak olarak vermekten ziyade üzeri giyinik bir şekilde resmetmiştir. Başında çok ince bir tül bulunmaktadır. Tül o dönem Floransa yaşantısının bir göstergesidir. O dönemde uzun boylu ve beyaz tenli olmak bir meziyettir ve Venüs buna sahiptir. oma mitolojisinin aşk ve güzellik tanrıçası Venüs, aynı zamanda gençliğin, yenilenmenin, bereketin ve dolayısıyla da bu özelliklerle eşleştirilen ilkbaharın da temsilcisidir. Eserde görülen portakal ağaçları, çalılar ve çiçeklerle kaplı bahçe Venüs’ün bahar bahçesidir. 

Tablonun orta kısmında portakal ağaçlarının arasında betimlenmiş bir şekilde durmaktadır. Başının hemen üzerinde yer alan oğlu Eros aşk okları atmaktadır. Eros’un gözlerinin bağlı olması “aşkın gözü kördür” bağlamlı bir mesaj içermektedir.

Resmin sağ kısmında üç figür bulunmaktadır. Bunlar Rüzgar Tanrısı Zephyros, Chloris ve baharın gelişini müjdeleyen Flora’dır. Botticelli bu tabloda Romalı şair Ovidius’un Metamorfozis (Dönüşümler) adlı eserinden etkilenmiştir.

Chloris’in hemen solunda başında çiçekli tacı, çiçeklerle bezeli giysisi ve eteğine doldurduğu çiçeklerle Chloris’in dönüşeceği karakter, Flora, görünür. Flora’nın kucağında taşıdığı ve serpmeye hazırlandığı güller Venüs’ün simgesidir. Flora’nın üzerinde yer alan tüm çiçek motifleri resmin genelinde de yer alan 500’e yakın gerçek çiçek türlerinin örneklerini sergilemektedir.

Venüs’ün hemen solunda yer alan üçlü genç kız grubu Yunan ve Roma Mitolojisindeki “Üç Güzeller”dir**. Üç Güzeller, güzellik, cazibe, yaratıcılık, doğa ve doğurganlık gibi çeşitli kavramları simgelerler ve bahçede Venüs’e eşlik etmektedirler.“Üç Güzeller”den ortadaki Zephyros ve Chloris arasındaki cinsel içerikli aşka sırtını dönmüştür ve bu tip aşkı kınamaktadır.

En soldaki erkek figürü Roma tanrılarının haberci tanrısı Merkür’dür. Merkür, sembolü olan başındaki şapkası ve kanatlı sandaletleri ile dikkat çeker.

Related Place