Bizans sanatının biçimciliğini terk etmeye başlayan, boğa başlı lakablı Cimabue – Cenni di Pepo

Floransa - Uffizi müzesi
Cimabue

1240-1302

Cimabue - Kutsal Meryem Ana

Cimabue – Kutsal Meryem Ana

Cimabue yaşamı ve çalışmaları hakkında çok az şey biliyoruz. Cimabue ve  kariyerine dair erken tarihli bir belge, her  ne kadar ölümünden 200 yıl sonra yazılmış olsada yaptığı değişiklikler onun çağının önde gelen İtalyan ressamı olduğunu ortaya koymakta.

Bizans sanatının biçimciliğini terk etmeye başlayan İtalyan sanatçılardan biriymiş.
Floransa’daki atölyesi dönemin en iyisi olarak kabul edilmekteymiş.

Cimabue, Bizans sanatının kalıplarından kopuşu başlatan ilk ressamlardan biridir ancak ona atfedilen çalışmaların çoğu imzasızdır, zarar görmüştür ya da artık aslında Duccio’ya ait olduklarına inanılmamaktadır. Sadece Pisa Katedralindeki Aziz Yahya mozaiğinin onun eseri olduğu doğrulanmıştır.

Ona atfedilen çalışmaların çoğu Cimabue’nin dönemin sanatının gelişiminde oynadığı rolü ortaya koymaktadır. Her ne kadar büyük ölçüde Bizans geleneğine sadık olsa da Cimabue, aynı zamanda resimlerine duygu ve perspektif arayışını dahil etmiş ve her şeyi düzlemsel betimlemektense geleneksel konuları daha gerçeğe
benzer bir yaklaşımla ele almış.

Yüzyıllar boyunca, Cimabue’nin Giotto’num ustası olduğu düşünüldü ancak bugün bu şüpheyle karşılanmakta, hatta birbirlerinin rakibi oldukları öne sürülmektedir.

Bu karışıklık, Dante’nin şiiri İlahi Komedya’sında her iki sanatçıya yaptığı göndermeden kaynaklanıyor.
“Bir zamanlar ressam Cimabue rakipsiz kabul edilirdi, artık gözde olan Giotto’dur ve ustasının şöhretinin üstüne çıkmıştır.”
Hangisi doğru olursa olsun, Cimabue’nin daha doğalcı olana yönelimi Giotto’yu açık bir şekilde esinlemiştir.

 

Kutsal Meryem Ana (Maestâ)
1285-6 PANO ÜZERİNE TEMPERA
385 X 223 CM
GALLERIA DEGLI UFFIZI, FLORANSA, İTALYA

Orijinal yeri Floransa’daki Santa Trinitâ kilisesinin ana sunağı olan bu pano, halen Bizans geleneğini korur.

Gotik ressamlar figürleri, yüzleri ve nesneleri birbirini tekrar eden düz biçimlere
indirgedi ancak Cimabue yüz özelliklerini ustalıkla kişiselleştirdi, giysi kıvrımlarını ve biçimleri vermek üzere tonlamadan
yararlandı.

Related Place