Ruhsal dünyasını ve insan kırılganlığını eserlerine yansıtan Sürrealist heykeltıraş Giacometti

Giacometti

1901-1966

Giacometti - Sürrealizm - Ekspresyonizm

Giacometti – Sürrealizm – Ekspresyonizm

1920’lerde en önemli Sürrealist heykeltıraş olarak öne çıkmış Giacometti. İtalyan asıllı İsviçreli ressam ve heykelci. Birinci Dünya savaşı ile İkinci dünya savaşı arasında ortaya çıkan Sürrealizm “gerçekten daha gerçek bir şey yaratmak”istemiş.Bu topluluğa katılan ilk sanatçılardan biriside Giacometti olmuş

10 Ekim 1901’de İsviçre’nin Grigioni’deki Stampa Kasabasında dünyaya gelmiş. Dört çocuklu bir ailenin ilk çocuğu olarak İsviçre’nin İtalyanca konuşulan bölgesinde doğmuş. Ailenin en büyük oğlu olan sanatçının, babasıda post empresyonist ressammış. Vaftiz babasıda onu sanata yönlendiren kişiler arasında yer almış. 14 yaşında kardeşinin büstünü yapmış. 1915 yılında Schier kolejine başlamış, ardından 1919 yılında Cenevre Meslek Sanat Okulu heykelcilik bölümüne girmiş. 1920’de ilk İtalya seyahatini gerçekleştirmiş.

Sanatçı ikinci dünya savaşından sonra en önemli heykellerini yapmış. Olabildiğince incelmiş insan formları yapmış.
İlk başlarda Afrika sanatının ve Kübizm’in etkisi altında ürünler vermiş. 1930’lu yılların sonlarına doğru heykellerinde ve resimlerinde modelden insan figürlerine yönelmiş.

Giacometti çeşitli sanat akımlarına dâhil olmuş ve daha sonra onlardan farklı olduğunu hissettiği için bu akımlardan ayrılmış. Kendi kişisel sanatını oluşturma eylemi içerisine girmiş. Sanatını oluştururken içinde bulunduğu toplumsal durum, insan ilişkileri ve yalnızlık duygusu yaptığı işlere etki etmiş tum sanatçılarda olduğu gibi.

Giacometti - Sürrealizm - Ekspresyonizm

Giacometti – Sürrealizm – Ekspresyonizm

Giacometti’nin yaptığı eserler adeta insanın kendisiyle yüzleşmesi ve hesaplaşması niteliğindedir. Giacometti’nin figürlerindeki sertlik ve incelme çağdaş insanın yazgısı olan tedirginliğin ve yalnızlığın bir belirtisi gibi algılanabilir.

Giacometti’nin soyutlaşan beden imgeleri, II. Dünya savaşını yaşayan Avrupa insanının dramını açıkça hissettirir.

1925’lerde Fransa’ya yerleşme kararı alan Giacometti Fordevaux sokağında ilk atölyesini oluşturmuş ve 1920’lerin sonlarına dek kübist anlayışta eserler üretmiş.

1956’dan itibaren başladığı heykellerini bitirmekte güçlük çeken Giacometti’nin sanatında ifade, malzeme ve boyut önemini yitirmeye başlamış.
Giacometti’yi Fransa dışında ünlü kılan 1950’li yıllarda Newyork Pierre Matisse Galerisi’nde açtığı sergiler olmuş.

Figüratif heykele farklı bir yorum katan, 1962’de Venedik Bienali’nde Heykel Büyük Ödülü’nü alan sanatçı, 1966’da hayata veda etmiş.

 

Related Place