Kareyi geometrik bir şekil olmanın ötesine taşıyan Malevich

Malevich
Malevich
Malevich - Kubizm - Soyutlama

Malevich – Kubizm – Soyutlama

1878-1935
1917 Devrimi’nden önce varlıklı Ruslar kültürel olarak Fransa’yı takip ediyormuş. Az sayıda Rus koleksiyoncu Fransa’da Modern sanat eserleri satın alırmış.

Zamanla Rus sanatçılar kendi Modernist üsluplarını ortaya koymaya başlamış ve Malevich geometrik soyut sanatın en önemli öncülerinden biri olmuş.

Kazimir Malcvich, Polonyalı-Roman Katolik bir ailede Kiev yakınlarında dünyaya gelmiş. Babası bir şeker fabrikasının yöneticisiymiş.

17 yaşındayken Kiev Sanat Okulu’nda çizim eğitimi almış ve 1904’te babasının ölümünün ardından Moskova’ya taşınmış Moskova Resim Heykel ve Mimarlık Okulu’nda 1910’a kadar öğrenim görmüş.
Avangart sanatçılar tarafından düzenlenen sergilere katılmış.

Sadık bir Hıristiyan olan Malevich, sanatı mistik boyutta algılamış ve betimsel resimlere sıcak bakmamış.
1915’te Petrograd’daki (bugün St Petersburg) sergisinde, soyut, geometrik resim tarzını Süprematizm olarak isimlendirmiş. Süprematizms Rus Devrimi’nden önce başlamış olsa da Malevich’in radikal sanat yaklaşımı Sovyet döneminin başlangıcında yayılmış.

Malevich - Kubizm - Soyutlama

Malevich – Kubizm – Soyutlama

Devrimden sonra o ve diğer aktivist sanatçılar Sovyet hükümeti tarafından desteklenmiş ve kendilerine önemli idari ve eğitim pozisyonları verilmiş.

Sonuç olarak Süprematizm devrim sonrası Rusya’sında popüler ve gözde bir üslup olmuş.

1919’dan itibaren Malevich, eğitimle ilgili çeşitli görevlerde bulunmuş, sık sık sergilerde yer aldı ve Kremlin’de küratörlük görevine getirilmiş.

Daha sonra 1932’de Stalin bağımsız soyut sanatçıları baskı altına almış ve ancak 1950’lerden sonra çalışmaları genç sanatçılar üzerinde bir kez daha etkili olmaya başlamış.

1915 yılında katıldığı 0.10 Son Fütürist Sergisi’nde sergilediği “Siyah Kare” isimli tablosu ve ilan ettiği süprematizm akımı ile sanat tarihinde bir dönüm noktası oluşturmuş.

Sergisi’nde 39 adet objektif olmayan eser ve bir manifesto sunmuş.

Malevich - Kubizm - Soyutlama

Malevich – Kubizm – Soyutlama

Rus sanatında köklü değişimlere neden olan ve Rus sanatını sanat dünyasında büyük bir güç haline getirmiş olan avangart hareketlerin gerçekleşmesinde Rusya’daki siyasal, toplumsal ve ekonomik yapıdaki değişimlerin büyük ölçüde önemi vardır.

Süprematizm bu sanat hareketlerinden beslenerek doğmuş ve saf soyut sanata ulaşmayı hedeflemiş.

Sanatın nesnelerden, nesnelerin biçimsellikten sıyrılarak hiçliğe ulaşması ve sıfır biçim ile ulaşılan bu saf noktadan yeni soyut bir dünya kurulması bilinciyle yansıtılmış en yoğun duygunun ürünüdür. Düşünülemeyen ama hissedilebilen soyut evreni, sıfır biçimi temsil eden, nesnesiz resmin öncülerinden olan “Siyah Kare”, kendi felsefesi içinde farklı renkler ve versiyonlarla gelişecek olan Süprematizm’in ilk başkaldırı hareketi olmuş.

Malevich - Kubizm - Soyutlama

Malevich – Kubizm – Soyutlama

Sanat koruyucularının, ekonomik çıkarları nedeniyle Fransa’daki kapitalistlerle kurmuş olduğu ilişkiler Avrupa sanatını Rusya’ya taşımış. Paris’ten topladığı eserleri halka ve sanatçılara açık olarak sergileyen sanat koleksiyoncuları, Rus sanatçıların Avrupa sanatı ile tanışmasını sağlamış bu dönem.

Malevich’in sanatında bu noktaya gelmesi tesadüfi veya anlık bir dürtü ile gerçekleşmemiş. Siyah Kare, sergilendiği 1915 yılından önce 1913 yılında Malevich’in çalışmalarında yer almış, simgesel bir değer kazanmış.
Kozmik bilinçle şekillenen sanatsal bilinç kendini ilk kez, “Güneşe Karşı Zafer” operasında perde ve kostüm tasarımında göstermiş.

Malevich için geometri, bilimin sanata yansımasında kullanılacak en arı dil olmuş. 1913-1915 yılları arasındaki süreçte kareyi geometrik bir şekil olmanın ötesine taşıyacak sanat felsefesine ulaşmış. Ulaşılan bu felsefe ile dördüncü boyut farkındalığıyla şekillenen sanatsal bilincin, sanatı ulaşılabilecek en üst düzeye, duyularımızın algılayamayacağı yeni gerçekliğe taşımasını amaçlayarak, modern sanata da yön vermiş.

Related Place