Hayali limanlar cizen barok ressam Claude Lorrain

Claude Lorrain 1600 - 1682

1600-1682

Claude Lorrain - Saba Melikesinin Gemiye Binişi

Claude Lorrain – Saba Melikesinin Gemiye Binişi

1 7. yüzyılda manzara resmi bağımsız bir konu olarak gelişmiş. Ressam, tasarımcı ve baskı ressamı olan Claude, tüm zamanların en ünlü manzara ressamı olmuş.  Genç yaşta anne ve babasını yitirmiş.

Claude Gellee, doğum yerinden dolayı çoğunlulda Claude Lorrain ya da daha yaygın olarak onun büyük ününü yansıtacak şekilde sadece Claude olarak isimlendirilmiş.

Yaklaşık 13 yaşında, Agostino Tassi’nin (Artemisia Gentileschi‘ye tecavüz eden) atölyesinde yardımcı olarak çalışmış ve Roma’ya taşınmış. Bu sırada Tassi bir manzara ressamıymış.

Claude, Napoli’de çalışarak kısa bir süre geçirmiş ve Nancy’de kilise freskleri için saray ressamı Claude Dernet (1588-1660) ile çalışmak üzere 1626’da Lorraine’e dönmüş.

İki yıl içinde hayatının sonuna kadar kaldığı Roma’ya dönmüş. Kendini Roma’nın önde gelen manzara ressamlarından biri olarak kabul ettirerek 1633’te son derece saygın olan Accademia di San Luca’nın üyesi olmuş.

Claude Lorrain

Claude Lorrain

Asıl adı Claude Géle olan bu genç ressam, tablolarına “Le Lorrain” imzasını atıyor, Roma’nın ileri gelenleri kadar Roma ‘daki Fransız ressamları da onun üstünlüğünü kabul ediyorlarmış. Romalı zengin bir saraylı olan Muti, saraylarından birini fresklerle süsleme görevini Lorrain’e vermiş, 1640’a doğru, İspanya Kralı, 1663’ten sonra ise Colonna Prensi onun tablolarının ve müşterileri arasına girmiş.

Eşine az rastlanır bir kişilik Papa 8.Urbain  14. Louis Versailles Sarayı’nın iç süslemelerini Lorrain’e vermiş. Artık Avrupa ressamları onun atölyesinden geçiyorlarmış.

Lorrain dalgın ve içine kapanık ve  kaba görümlüymüş. Bu özelliği çevresinde merak ve ilgi uyandırıyormuş.

Gerçeklikten daha güzel olan ideal doğa sahneleri yarattığından, onun manzaraları geleneksel Hollanda manzara resminin gerçekliğinden farklılık gösterir.

Söylentiye göre, yaptığı manzaralar zamanında öylesine beğenilirmiş ki bazı zenginler tablolarına benzetmek için arazilerinde peyzaj çalışmaları yaptırırlarmış.

1650 yıllarında olgunlaşma döneminde Eski Ahid konularını işlemiş. Edimbourg Müzesi’ndeki “Şiir” Karlsruhe’daki ”Tapınma” ve New York’daki “Dağda Vaiz”, bu dönemin ürünleri arasındadır.

 

Saba Melikesinin Gemiye Binişi – 1648 TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA – 149,1 X 196,7 CM

NATIONAL GALLERY, LONDRA, BİRLEŞİK KRALLIK

Kraliçe Saba ve kral Solomonun birleşmesi çokça kullanılan bir temadır.

Burada, Saba Melikesi Kudüs’te Kral Süleyman’ı ziyaret etmektedir ve bu hayali liman görünümü parıldayan bir ışıkla yıkanmaktadır. Antikite ruhu, göksel ama aynı zamanda resmî bir mimariyle uyandırılmıştır. Perspektif, dikkatli bir şekilde ele alınmıştır ve dikkatleri aydınlık atmosfer etkisine çekmektedir.

BAŞLICA ESERLERİ

Villa Medici’yle Liman 1637, GALLERIA DEGLI UFFIZI, FLORANSA, İTALYA

İtalyan Sahil Manzarası 1642, STAATLICHE MUSEEN, BERLİN, ALMANYA

Merkür, Apollo’nun Öküzlerini Çalıyor 1645, GALLERIA DORIAPAMPHILI, ROMA, İTALYA

Ulysses’in Feaci Topraklarından Ayrılışıyla Liman Sahnesi 1646,MUSEE DU LOUVRE, PARİS, FRANSA

Related Place