İnsani duyguları betimleyen ilk sanatçı Giotto

Giotto

1267-1337

Giotto - İsa'ya ağıt

Giotto – İsa’ya ağıt

Giotto’nun Cimabue’nin öğrencisi olup olmadığı kesin değildir fakat üstün bir ressam heykeltıraş ve mimar olarak yetenekleri yaşadığı dönemde kabul görmüş.

Stilize biçimselliğe  dayalı sanatsal gelenekten uzaklaşmış ve figürlerine daha fazla hareket kazandıran eserleriyle Avrupa’da sanatı üzerinde derin bir etki yaratmış.

Giotto, Floransa’da, dinsel konu ve üslupların yüzyıllardır yerleşmiş olduğu bir dönemde yaşamış ve çalışmış, İnsani duyguları betimleyen ilk sanatçı olarak onun  etkisi Batı sanatında Rönesans’a uzanan bir yolun önünü açmış.

Figürlerini daha doğal bir şekilde resmederek dinsel hikâyelerde  iki boyutlu imgelerinden uzaklaşmış.
Floransa yakınındaki çiftçi bir ailenin çocuğu olarak Giotto’nun yaşamının çoğu Floransa’da geçmiş.

Giotto - Capella (Arena) Şapeli Padua İtalya

Giotto – Capella (Arena) Şapeli Padua İtalya

En çok, su bazlı boya pigmentinin doğrudan ıslak kireç sıva üzerine uygulandığı fresk tekniğini kullanmış.
Giotto’nun freskleri o kadar ünlü oldu ki siparişlerine yanıt verebilmek için birkaç yardımcıyla çalışmak zorunda
kalmış.  Ona sipariş verenler arasında zengin tüccar ve bankacıların yanı sıra Papa, Napoli kralı ve Fransisken keşişleri varmış.

Giotto’nun yeniliklerinden biri resimlerindeki karakterleri gerçek dünyadaki gibi mekanlara yerleştirmesiymiş.
Altın yaldızlı arka plan yerine mavi gökleri koymuş.Bir diğer devrim, dinsel temalara dünyevi yaşamı sokması
olmuş.

Aynı zamanda ışık ve gölgeyi kullanarak şekillendirdiği kalın giysiler içinde, bedenlerin biçimini ve ağırlığını yansıtarak figürlerinde fiziksel özellikleri ortaya koymuş.

Her ne kadar çağdaşı diğer sanatçılar gibi anatomi ve perspektif konusunda spesifik bir bilgiye
sahip olmasa da figürleri dekoratif ve sembolik değil sağlam ve dünyevi görünmüştür.

Giotto’nun resimlerindeki figürler, fiziksel ve duygusal olarak çağının diğer sanatçılarının yaptıklarından çok daha yaşam dolu görünmekteymiş ve onun yöntemleri İncile ait hikâyeleri bu yeni, hümanist yaklaşımla anlattığından çalışmaları eğitim, aydınlanma ve eğlencenin kaynağı olmuş.

Bu freskler, empati ve taşıdıkları hayal gücü ile Giotto; İtalya’nın en ünlü ve aranan sanatçısı yapmış.

 

 

 

 

Related Place