Cehennemin azabını sunan fantastik, dünya dışı yaratıklar ile ünlenen Hieronymus Bosch

Bosch 1450 - 1516

1450-1 51 6 

İnsan ırkının günahlarını ve cehennemin azabını sunan fantastik, dünya dışı yaratıklar ve kâbus benzeri görüntülerle dolu geniş manzaralarıyla ün kazanan Hieronymus Bosch.

Zengin ticareti ile bilinen Hollanda’daki doğum yerinden  yola çıkarak Hieronynıus Bosch adını kullanan Jeroen van Aken’in yaşamı hakkında çok az şey bilinmektedir.

Bosch’un büyükbabası, babası, amcalarının üçü ve iki erkek kardeşi sanatçıymış ve ona resim yapmayı öğretmişler.

Kuzey Avrupa şehirlerinin yeni ulaşmış oldukları refah düzeyi ve büyüyen kapitalizmin dinsel reform hareketine yönelik bir ilgiyi başlattığı sıralarda Bosch’un yaşamı çok sayıda önemli keşif ve olaylara tanık olmuş.

Bu aynı zamanda şiddet, cehalet, batıl inançlar ve kötümserlik çağıymış.

Dünyevi Zevkler Bahçesi - 1510 - 220 X 195 CM 220 X 97 CM PRADO, MADRİD,

Dünyevi Zevkler Bahçesi – 1510 – 220 X 195 CM 220 X 97 CM PRADO, MADRİD,

Bütün bunlara karşılık olarak, erken çalışmaları oldukça geleneksel olsa da kısa sürede alışıldık imge dünyasını terk ederek ve resim sanatının yerleşmiş geleneklerinden ayrılarak tutku ve lanetlemenin fantastik dünyasını yaratmış.

1480 ya da 1481 ‘de kendisine rahat bir yaşam ve gelişmiş bir toplumsal konum veren varlıklı bir ailenin kendinden yaşça büyük bir kadını olan Alety Goyaerts van den Meervenne ile evlenmiş. Bir Katolik olan sanatçı, etkin bir yerel dinsel örgüt olan Meryem Ana Kardeşlik Birliği’ne katılmış. Hiçbiri bugüne ulaşmamış olsa da siparişleri bu Kardeşlik Birliği’nden almış.

Benzersiz canlılıkta, korkunç, sıklıkla pesimist ve ayrıntıcı  resimleri, fantastik, tuhaf yaratıkları ve durumları bir araya getirmektedir. Bu tür resimler daha önce hiç görülmemişti ve kısa sürede zamanın en önemli kişileri Bosch’a eserler sipariş etti. Çoğu imzalı olsa da, hiçbir resmi tarih taşımadığından bu durum karışıklığa neden olmuş ve çok sayıda çalışma ona atfedilmiş ancak sadece yaklaşık 30 tanesinin onun olduğu doğrulanmış.Bosch, yaşadığı yerden nadiren ayrılmış fakat onun 1 504’de

Avusturya Kralı Arşidük Philip İçin resim yaptığı düşünülmektedir.

Resimleri, özellikle günah ve insan bilinciyle bağlantılı olan dönemin yaygın korkularını, aynı zamanda siyasi başkaldırılarını yansıtır ve ahlakçı, dehşetli imgeleri, izleyenleri yanlış davranışlardan uzak durmaya yönlendirir.

Sembolizmle dolu olan bu resimler, okuma yazması olmayan alt sınıfın da aralarında bulunduğu herkesin anlayabildiği bir imgelemle çöküş ve günahkârlığa karşı insanları uyarmaktadır.

Ölümünün ardından Bosch, günahkâr bir yaşamın sonuçlarına yoğunlaşan dinsel görünümlerin sıra dışı bir ressamı olarak anılmış. Eserleri 400 yıl boyunca esin kaynağı olmuş.

Related Place