Bizans sanatının biçimciliğini terk etmeye başlayan Cimabue

Cimabue

1240-1302

Cimabue - Kutsal Meryem Ana

Cimabue – Kutsal Meryem Ana

Cimabue yaşamı ve çalışmaları hakkında çok az şey biliyoruz. Cimabue ve  kariyerine dair erken tarihli bir belge, her  ne kadar ölümünden 200 yıl sonra yazılmış olsada yaptığı değişiklikler onun çağının önde gelen İtalyan ressamı olduğunu ortaya koymakta.

Bizans sanatının biçimciliğini terk etmeye başlayan İtalyan sanatçılardan biriymiş.Floransa’daki atölyesi dönemin en iyisi olarak kabul edilmekteymiş.

Cimabue, Bizans sanatının kalıplarından kopuşu başlatan ilk ressamlardan biridir ancak onun tarafından yapıldığı düşünülen çalışmaların çoğu imzasızdır, zarar görmüştür ya da artık aslında Duccio’ya ait olduklarına inanılmamaktadır. Sadece Pisa Katedralindeki Aziz Yahya mozaiğinin onun eseri olduğu doğrulanmış.

Ona atfedilen çalışmaların çoğu Cimabue’nin dönemin sanatının gelişiminde oynadığı rolü ortaya koymakta. Her ne kadar büyük ölçüde Bizans geleneğine sadık olsa da Cimabue, aynı zamanda resimlerine duygu ve perspektif arayışını dahil etmiş ve her şeyi düzlemsel betimlemektense geleneksel konuları daha gerçeğe
benzer bir yaklaşımla ele almış.

Yüzyıllar boyunca, Cimabue’nin Giotto’num ustası olduğu düşünülmüş ancak bugün bu şüpheyle karşılanmakta, hatta birbirlerinin rakibi oldukları öne sürülmekte.

Bu karışıklık, Dante’nin şiiri İlahi Komedya’sında her iki sanatçıya yaptığı göndermeden kaynaklanıyor.
“Bir zamanlar ressam Cimabue rakipsiz kabul edilirdi, artık gözde olan Giotto’dur ve ustasının şöhretinin üstüne çıkmıştır.”
Hangisi doğru olursa olsun, Cimabue’nin daha doğalcı olana yönelimi Giotto’yu açık bir şekilde esinlemiş.

Related Place