Info Panel
karabuk escort canakkale escort balikesir escort izmit escort kastamonu escort kirikkale escort burdur escort nigde escort hatay escort sivas escort

15 Milyar yıl önce büyük patlama (Bigbang) ile evren oluştu.

Büyük Patlama Teorisi`ne göre evren bundan yaklaşık 15 milyar yıl önce büyük bir patlamayla oluşmaya başladı. Büyük Patlama (Big Bang) adı verilen bu patlama sonrasındaki süreçte gök adalar, yıldızlar, gezegenler ve …

Read More →

Dünyanın 4,5 milyar yıllık hikayesi (Nat-Geo)

Toz taneciklerinin bir araya gelerek gezegenimizi oluşturduğu zamanlardan başlayarak, yüz milyonlarca yıl devam eden çalkantılı kavurucu sıcaklıkları, acımasız buzul çağını, Dünya’da meydana gelen en büyük kitlesel yok oluşu ve insanoğlunun …

Read More →

4.5 milyar yıl önce Dünya ve Gezegenler Oluştu

Nebulanın soğuması ve hızının artması nedeniyle, zaman zaman bu kütleden parçalar kopmuş, güneş sisteminin yıldızları (Güneş, gezegen, uyduları) doğmuştur. Bu parçalar güneş ve kendi eksenleri etrafında dönmeye devam etmiştir. Dünya, …

Read More →

3,5 milyar yıl önce- Yaşamın ilk belirtileri. Bakteriler, algler gibi ilkel hücrelerin oluşumu.

Yaşam için önce atmosferde ve iklimde bazı değişiklikler olması gerekti. Yaşamın ortaya çıkmasında çok önemli bir diğer etkende yerkürenin doğuşuyla beraber atmosfer tabakasının ince olduğu ilk 500 milyon yıl içinde …

Read More →

550 milyon yıl önce – İlkel hayvanlar oluştu

İlk bitkilerin karada yetişmeyip, denizaltında geliştiğini biliyoruz. Tek hücreli olan bu canlılar, hücre bölünmesi yolu ile çoğalıyorlardı. Zamanla evrim geçirerek daha karmaşık yapılar kazandılar ve bitki ve hayvan yaşamını başlattılar.Uzun …

Read More →

35 milyon yıl önce- İnsan ve maymunun atası olan insan benzeri primatların ortaya çıktı

50.000 İlk modern insan Homo Sapiens

Bilindiği üzere bilim, İlk İnsan’ı açıklarken tesadüflerle evirilen tabiat kurallarının hücreden bitkiye, bitkiden hayvana dönüşmesi ve ideal şekli alan en zeki hayvanın ortaya çıkması tezini ortaya atar. Bu açıklamanın muhatabı …

Read More →

İlk insanlar dünyaya dağıldı.

İnsanoğlu günümüzden 100 Bin yıl önce ortaya çıkarak Afrika’dan Kızıldeniz’i geçerek Arap yarımadasına, oradan da tüm dünyaya yayıldılar. Buzul çağının halen devam ettiği bu dönemde sayılarının birkaçbin’i geçmediği düşünülen ilk …

Read More →

İnsanların avcı ve toplayıcı olduğu, Atesin bulunduğu Yontma Taş Devri (Paleolitik Devir) MÖ 600.000-10.000

İnsanlığın yaşadığı en eski ve uzun devirdir. Yazıyı bilmedikleri için, düşünce ve inançlarını, korku ve sevinçlerini önce müzik ve dansla, daha sonra resim ve heykellerle ifade etmeye çalışırlar. Bu nedenle …

Read More →

İlkel tarımın başladığı Orta Taş Devri (Mezolitik Devir) MÖ 10.000-8.000

 Buzullar erimeye başlamış ve günümüzdeki iklim şartları ortaya çıkmıştır. Avcılık ve toplayıcılıktan üretime geçiş başlamıştır. Yoğun besi toplama evresinin son aşamasıdır. İlkel tarımın bu evrede başladığı düşünülmektedir, ilk yetiştirilen ürünler arasında …

Read More →
Çatalhöyük 3 MÖ 8000-5500

Tarımın başladığı,buzul çağının son bulduğu Cilalı Taş Devri (Neolitik Devir) MÖ 8.000-5500

Buzul Çağı sona ermiştir. Tarımsal üretim başlamıştır. İnsanlar üretici durumundadır.Bazı hayvanlar evcilleştirilmiştir. Özel mülkiyet kavramı doğmuştur. Değiş-tokuş şeklinde ticaret başlamıştır. Meslekler doğmuş, iş bölümü ortaya çıkmıştır.Köyler kurulmuştur. Bitki liflerinden elbise …

Read More →

Sanayileşmenin temellerinin atıldığı Kalkolitik Devir (Bakır-Tunc-Demir) MÖ 5.000-3.000

Maden Devri Bu devir; Bakır, Tunç ve Demir Devri olarak gruplandırılır. Bakır Devri a) İlk kullanılan madenler bakır, altın ve gümüştür. b) Eşyalar daha çok bakırdan yapmışlardır. c) Bakır Devri …

Read More →

Dünyanın en eski yerleşim yeri Konya Çatalhoyük.. 9.400 yıl önce başlayan iskan

Çatalhöyük, Orta Anadolu’da, Konya ilinin Çumra ilçesi sınırları içinde günümüzden 9.400 yıl önce iskan edilmiş, çok geniş bir Neolitik Çağ ve Kalkolitik Çağ yerleşim yeridir. Doğu ve batı yönlerinde yan …

Read More →

14 farklı yaşam katı, dünyanın en eski barajının vatanı Çorum (Alacahöyük)

W.C. Hamilton 1835 yılında, Alaca Höyük’ü, o zamanki adıyla, İmat / Höyüğü bilim âlemine tanıtmıştı . 1835 yılından Theodore Macridy Bey’in 1907 yılında Alaca Höyük’te ilk bilimsel kazmayı vurmasına kadar, …

Read More →

Piramitlerden 6.000 yil once kurulmus olan en eski inanç merkezi Urfa Göbeklitepe

Şanliurfa’ nin 15 km. kuzeydogusunda kalan, Göbeklitepe Höyüğü, 1963`te fark edilen dokuz hektarlık kazı bölgesinin önemi yaklaşık 10 yıl kadar önce tarlasını karasabanla sürerken bulduğu oymalı taşı müzeye götüren Mahmut …

Read More →

Anadolu’nun en eski yazılı tabletleri Kayseri-Kültepe’de

Tarih yazı ile başlar. Kültepe’de açığa çıkartılan çivi yazılı kil tabletler, Anadolu´da keşfedilen en eski yazılı belgelerdir. Eski adı Kaniş olan Kültepe, Kayseri’nin ve ülkemizin adını dünyaya duyuran en önemli …

Read More →
Facebook
Facebook
Instagram
Follow by Email