Info Panel
karabuk escort canakkale escort balikesir escort izmit escort kastamonu escort kirikkale escort burdur escort nigde escort hatay escort sivas escort

Uygarlığının temeli olan yazıyı icat eden Sümerler – Mezopotamya (MÖ 4000 – MÖ 2350)

İlk Çağda Güneydoğu Anadolu’dan Basra Körfezi’ne kadar uzanan ve Fırat-Dicle ırmakları arasında kalan bölgeye “Mezopotamya” adı verilmiştir.Yunancada “iki ırmak arası anlamına gelen bu bölge çok verimli topraklara sahip olduğundan, tarih …

Read More →

Ölümsüzlüğü arayan Sümer kralının öyküsü.. Gılgamış destanı

Gılgamıs destanı Mezopotamya’da ortaya çıkan tarihteki ilk yazılı destandır. Ölümsüzlüğü arayan bir kralın öyküsüdür. Destana konu olan kral Gılgamış gerçekten yaşamış ve M.Ö. 3000 Mezopotamya’daki Uruk kentinde hüküm sürmüştür. Ölümsüzlüğün …

Read More →

Dünyaca ünlü Sumerolog Prof. Muazzez İlmiye Çığ’dan Sümerler

Dünyanın en önemli Sümerologlarından  Muazzez İlmiye Çığ’dan Sumerler

Read More →

Ur Kraliyet Sancagı Sümerler – Mezopotamya MÖ 2600

Bugunkü Irak’ın güneyindeki Ur Kraliyet mezarlığı, 1928 yılında kazıldı. Lahitlerin birinde ikizkenar yamuk şeklinde bir kutu keşfetti. Üzerinde deniz kabuklarıyla işlenmiş birçok figurun olduğu,kırmızı kireçtaşı ve laçivert taşıyla renklendirilmiş bir …

Read More →

İlk rasathaneler ve aynı zamanda tapınak olan Ziguratlar- Mezopotamya (MÖ 4500 – MÖ 3500)

Kelime anlamı olarak “yükselmiş yere kurulan” anlamına gelen ve bir tapınak çeşidi olan Ziggurat, Mezopotamya Vadisi’nde ve İran’da örneklerini sergilemektedir.  En eski Ziggurat örnekleri M.Ö 4000’li yıllara aittir. En sonuncusunun …

Read More →

Çalılıktaki Koc-Sümerler – Mezopotamya (MÖ 4000 – MÖ 2350)

Bugüne kadar keşfedilmiş en çarpıcı arkeolojik hazinelerden, Sümer şehirlerinden biri olan Ur’daki kraliyet mezarlarında bulunmuştur. Burada İngiliz arkeolog Sir Leonard Woolley’nin önderliğinde yapılan kazılar 1922 – 34 yılları arasında on …

Read More →

Tarihin ilk imparatorluğu Akadlar- Mezopotamya (MÖ 2350 – MÖ 2100)

Akadlar (MÖ 4000 – MÖ 2100), MÖ 4 binde Arap Yarımada’sından Mezopotamya’ya ilk gelen ve yerleşen Sami asıllı bir kavimdir. Akad kralı Sargon Sümerleri yenmiş ve bu devleti kurmuştur. Devletin …

Read More →

Çivi yazısını Anadolu’ya öğreten Asurlar- Mezopotamya (MÖ 2000 – MÖ 609)

Asurlular MÖ 3000 ve MÖ 612 yılları arasında kurulmuş olan bir devlettir ve tarihi araştırmalar neticesinde Asurluların 3 kez yıkılıp 3 kez tekrar kurulduğu bilinmektedir. Dicle ve Fırat nehirleri arasında …

Read More →

Memleket hasreti çeken karısı için Babil’in Asma Bahcelerini yaptıran Babil kralı M.Ö 605

Mezopotamya’nın güneydoğusunda, Fırat ve Dicle Irmakları arasında kalan bölgede, bugünkü Irak’ın güneyinde uzanan, antik döneme ait eski bir uygarlık. M.Ö. 2000 ile M.Ö. 1000 yılları arasında etkin olan Babil uygarlığının …

Read More →

İlk yazılı kanunların yaratıcısı Babil kralı Hammurabi – Mezopotamya (MÖ 2100 – MÖ 539)

Bilinen kapsamlı ve en eski yazılı hukuk yasalarıdır. MÖ 2000 yıllarına ait olduğu sanılan yasalar, Babil hükümdarı Hammurabi’nin buyruğuyla yazıya geçirildiği için onun adıyla anılmaktadır. Babil İmparatorluğu’nun ekonomik ve toplumsal …

Read More →
Facebook
Facebook
Instagram
Follow by Email