Info Panel
karabuk escort canakkale escort balikesir escort izmit escort kastamonu escort kirikkale escort burdur escort nigde escort hatay escort sivas escort

Paranın Doğduğu Kent Sardes (Manisa)- Lidyalılar MÖ 1200 – 546

Batı Anadolu’da devlet kurmuş eski bir kavim. Asıl merkezleri, Menderes ve Gediz nehirleri vadileriydi. Ülke güneyinde Karya, doğusunda Frigya, batısında Eolya, kuzeyinde Temnos Dağları ile çevrilidir. Lidyalıların başkenti Sardes (Sard) …

Read More →

40 Memeli Tanrıca Artemis ve 127 Sutunlu Tapınağı – Efes MÖ 1200 – 700

Efes, Türkiye’nin batı kıyısında yer alan ve İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı Roma döneminden kalan tarihi bir Yunan kentidir. Klasik Yunan döneminde İonya`nın 12 şehrinden biridir. Kuruluşu Cilalı Taş Devri M.Ö. …

Read More →

40 Memeli Bereket Tanrıcası Artemis – Antik Yunan

Bazen Diana da denen Efes tanrıçası Artemis, Yunan Artemis’iyle aynı değildi. Yunan Artemis’i av tanrıçasıydı. Efes Artemis’i ise belinden omuzlarına kadar birçok göğüsle resmedildiği gibi verimlilik, bereket ve doğurganlık tanrıçasıydı. …

Read More →

12 İyon kentinin en ünlüsü Efes’i Talha Ugurlueli ile gezin.

Talha Uğurlueli’n sundugu Tarihin izinde programı ile Efes’i hikayeleri ile gezin.

Read More →

Kentin 3. kurulduğu yer olan Efes Antik Kent

Efes, binlerce yıllık tarihinde çeşitli sebeplerden dolayı 4 kez yer değiştirmiştir. Bu nedenle tarihi kalıntıları oldukça büyük bir alana yayılmış ve 150 yıldan uzun süredir kazı ve kurtarma çalışmaları devam …

Read More →

Efes Antik Kent-Dünyanın ilk reklamı Ask Evi (Genel Ev) – MS 100

Dünyanın ilk reklamı AŞK EVİ (Paidiskeion) Kitabeden aşk evi olduğu anlaşılan yapı, M.S. 1.yy’da İmparator Trajan döneminde inşa edilmiştir. Evin mozaiklerinde yılın 4 mevsimi tasvir edilmiştir. Aşk Evi hemen arkasındaki …

Read More →

Efes Antik Kent-Kütüphane ve mezar anıtı Celsus Kütüphanesi MÖ 106

Celsus Kütüphanesi   Roma dönemi yapılarının en güzellerinden birisi olan yapı hem kütüphane hem de mezar anıtı görevini üstlenmiştir. 106 yılında Efes valisi olan Celsus ölünce, oğlu kütüphaneyi babasının adına …

Read More →

Efes Antik Kent-MS100 -50 kişilik yerden ısıtmalı umumi tuvalet

50 kişilik yerden ısıtmalı tuvalet Umumi Tuvalet- LATRİNA  Dünyanın en fazla ziyaretçi çeken antik kentlerinden olan Efes’te gözde ziyaret mekanlarından birisi de 2 bin yıllık umumi tuvaletler. Antik dönemde insanlar …

Read More →

Efes Antik Kent’in lüks evleri yamaç evler

Bundan 50 yıl önce 1962 yılında keşfedilen Romalıların şehir merkezi Efes Antik Kenti’nin tam merkezinde bulunan ve 4 bin metrekareye yayılmış alana verilen isimdir Yamaç Evleri. Günümüze kadar şaşırtıcı biçimde …

Read More →

Efes Antik Kent-4.000 oturma kapasiteli antik tiyatro MÖ 200

Dünyanın en büyük Antik tiyatrolarından birisi olan Efes Büyük Tiyatro‘su, ilk olarak milattan önce 2. yüzyılda inşaa edilmiş ve Roma İmparatorluğu döneminde genişletilerek; sahne gösterileri, konserler, sanatsal ve atletik yarışmalara …

Read More →

Efes Antik Kent – Odeon-Dönemin kent meclisi toplantılarının yapıldığı yer

Döneminde kent meclisi toplantıları, tiyatro ve yarışmaları Odeon denilen yerlerde yapılırdı. Efes Antik Kentindeki Odeon, tiyatro biçimli 1400 kişilik bir alan. Günümüzde zaman zaman klasik müzik konserleri ve jazz festivallerine …

Read More →

Efes Antik Kent- Hadrian Tapınağı-Roma İmparatoru Hadrianus’u onurlandırmak için yapılan küçük ama gösterişli yapı

İzmir‘in Selçuk ilçesinde bulunan Efes antik kentindeki Hadrian Tapınağı. Celcius kütüphanesinden yukarı doğru mermer yolda ilerlerken sol tarafta kalan küçük ancak gösterişli bir yapıdır. Tapınak, Roma İmparatoru Hadrianus’u onurlandırmak için …

Read More →

Yunanlıların tahta atının Truva’ya alındıgı İlyada’nın şairi Anadolu’lu Homeros MÖ 900 İzmir

Antik çağ Yunan destan şairidir. Khios (Sakız) Adası’na yerleştiği de kabul edilir. Homeros’un kör ve ihtiyar bir şair olduğu, oradan oraya dolaşarak şiir okuyup ekmeğini kazandığı, uzun yıllar Ege adalarında …

Read More →

Dik üçgende bulunan en uzun kenara eşinin ismini(Hipotenus) veren Pisagor MÖ 596 Sisam adas(Samos) Ege

M.Ö. 596 Sisam adasında doğmuştur.  Tales’in öğrencisi oldu. Tales, Pisagor’un daha iyi gelişmesi için Mısır’a gitmesini istiyordu çünkü Mısır, dönemin matematikte öncü ülkesiydi. Pisagor’un bulduğu  Hipotenüs bir dik üçgende bulunan en …

Read More →

Güneş tutulmasını önceden bilen, Aydın’lı burjuva bilgeTales MÖ 624 Aydın- Söke

Filozof, Matematikçi, Herodot’a göre, Thales M.Ö.585,28 Mayıs’ta gerçekleştiği kabul edilen güneş tutulmasını, önceden hesaplayıp haber vererek yenilikçi bir rol üstlenmiştir. Bir daire içine üçgen çizilmesi problemini çözümlemiştir. Thales, suyu her …

Read More →

Fıçı içinde yaşayan Sinop’lu Yunan düsünür Diyojen MÖ 412

MÖ 412 Sinop Klinik felsefesinin öncüsü ünlü filozoftur. Asıl mesleği kuyumculuk olan ve parayı çok sevdiği için kalp para basan bir kalpazanın oğludur. Babası Hicesias kalp para bastığı için Sinop’tan sürülmüş, baba …

Read More →

Büyük İskender’in hocası Aristoteles MÖ 384 Makedonya

MÖ 384  Makedonya kenti olan Stageira’da doğdu. Platon ile Batı düşüncesinin en önemli iki filozofundan biri sayılır. Fizik, gökbilim, ilk felsefe, zooloji, mantık, siyaset ve biyoloji gibi konularda pek çok …

Read More →

Tarihin babası Bodrum’lu Heredot MÖ 484 Bodrum

Mö 484 Bodrum (Halikarnas) Herodot Tarihi” olarak bilinen eseriyle Avrupa ve Anadolu tarihinin ilk kitabının yazarı, Cicero’nun deyimiyle ‘tarihin babası’, Yunanlı tarihçi. Tutumu ve metoduyla bilimsel bir tarihçi olan Herodotus, …

Read More →

Düşünceleri nedeni ile öldürülen, hiç yazmayan bilge insan Sokrates MÖ 470 Atina

Sokrates ( M.Ö. 470 – M.Ö. 399 Atina) Yunan Felsefesinin kurucularındandır. Sokrates genellikle ahlak felsefesinin, yani değer öğretisinin kurucusu olarak bilinirse de, ondan geriye kalan şey, bir öğretiden çok, kişilerin …

Read More →

İslam dini tarafından da benimsenen yunan düşünürü Platon(Eflatun) MÖ 427 Atina

Eflatun (d. M.Ö. 427 – ö. M.Ö. 347) çok önemli bir Antik Yunan filozofu. Hayatını geçirdiği Atina’daki ünlü akademiyi kurdu. Asıl adı Aristokles’di. Geniş omuzları ve atletik yapısı yüzünden, Yunanca …

Read More →

Lidya’lıların baskenti, Afrodit’e adanmış, Afrodit yurdu mermer kenti Afrodisyas (Aydın) MÖ 600

Aphrodisias, özellikle Roma çağında Aphrodite kültüyle tanınmış bir antik kentti ve önemli bir heykelcilik okuluna sahipti. MÖ 5000’lere kadar giden prehistorik bir yerleşmenin üzerine MÖ 6. yüzyılda kurulan Aphrodisias başlangıçta …

Read More →

Afrodit’in şehri Afrodisyas’ı (Aydın) yakından görelim.

Yapımcı : Abdüsselam Sancaklı Yönetmen : Özgür Oruç Kurgu Yönetmeni : Fatih Yıldız Görüntü Yönetmeni : Osman Onur Erdeniz Metin Yazarı : Uhud Tekin Seslendirme : Mazlum Kiper

Read More →

Girit ile başlayan Ege uygarlığı, Truva’lılarla savaşan Miken Uygarlığı (MÖ 3500 – 1200)

Girit (MÖ 3500 – MÖ 1200) Ege uygarlıklarının ilki Girit Adası’nda kurulmuştur. Girit en parlak dönemini MÖ 2400-1400 tarihleri arasında yaşamıştır. En önemli yerleşim yeri Knossos’tur. Girit Krallığı’na MÖ 1200 …

Read More →

Yanardağ patlaması ile yok olan Minos uygarlığı ve Atlantis efsanesi

Girit Uygarlığı ,Geç Minos dönemine denk düşen çağda , Tera patlaması olarak bilinen, yazılı tarihin bahsettiği en büyük yanardağ patlaması yaşandı. Patlamanın tam tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak kabul edilen ortak görüşe …

Read More →

Truva’nın su kanalları, Efes hamamlarının su boşaltım kanalları Anadolu2nun yer altı şehirleri

Truva’nın su kanalları, Myndos, Efes hamamları, su boşaltım kanalları, Asklepion’un rüya odalarının tünelleri, Halicarnassus Mausoleum’un tünelleri. Güzel ülkemizin tarih hazinelerini bir de yer altından görün. History Channel’in hazırladığı , Türkçe …

Read More →

Roma imparatorluğunun sağlık merkezi Denizli Hierapolis

“Kutsal şehir” anlamına gelen Hierapolis Pamukkale (Denizli) yakınlarında antik kent. MÖ 190 yılında II. Eumenes tarafından kuruldu. MÖ 2. yüzyılda Roma egemenliğine giren şehir altın dönemini bu zamanlar yaşadı ve …

Read More →

Demokrasinin yurdu, Maraton koşusunun ilham yeri – Yunanistan MÖ 800

Yunan Medeniyeti M.Ö. 1200 yıllarında Dorlar tarafından temelleri atılmış isede asıl Yunan tarihi M.Ö.800 yüzyılda başladı diyebiliriz. Akalar’a son veren Dorlar tarafından kurulan bir medeniyettir. Yunan Medeniyeti, kendinden sonraki Hellen …

Read More →

Rönesans Ruhunun Anahtarı Antik Yunan MÖ 1200-MÖ 337

Hıristiyanlık tarafindan darbe alana kadar felsefe,bilim, matematik, sanat gibi bir cok beşeri bilimde önemli gelişmelere imza atan antik yunan Ronesans ve Reform’la tekrar hatırlanıyor. İnsanoglunun 1000 yil sonra antik Yunan’ı tekrar …

Read More →

Akropolislerin en meşhuru Atina Akropolisi MÖ 500

Akropolis (Yunanca, Akros, yüksek; Polis, şehir demektir) – Genellikle Eski Yunan şehirlerinin kaleleri bulunan yüksek mahallelerine bu isim verilirdi. Atina şehrinin Akropolis’i çok meşhurdu. Akropolis Eski Yunan şehirlerinin en yüksek noktasında …

Read More →

Poseidon ile Athena’nın tartıştıkları kadın sütunlu Erekhtheion Tapınağı – Atina Akropolis MÖ 470

Erekhtheion Tapınağı, mitolojiye göre Attika’yı elde etmek için Poseidon ile Athena’nın tartıştıkları yer. Poseidon buraya yabasının izini bırakmış, Athena ise gizli bir zeytin ağacı dikmiş. Tapınağın güney kapısında, Karyatides adı …

Read More →

Antik yunanın tapınağı, Bizansın kilisesi, Osmanlıların Barut deposu Parthenon MÖ500

Akropolis’in en büyük tapınağı olan Parthenon aynı zamanda dünyanın en ünlü arkeolojik kalıntılarından biri. Tanrıça Athena’ya ithafen inşa edilen Parthenon, “Bakirenin Tapınağı” anlamına geliyor. M.Ö. 5. yüzyılda tamamen beyaz Pentelik …

Read More →

Altın ve fildişinden yapılan 12 metrelik Athena heykeli – Atina Akropolis MÖ447

Athena Heykeli Partenon isminin Athena Parthenos`un kült heykelinden geldiği sanılmaktadır. Bu heykel Fidias tarafından fildişi ve altın kullanılarak yapılmıştır, Athena`nın sıfatı partenos (bakire) tanrıçanın bekaretini simgelemektedir.19. yüzyılda heykel parçaları Lord …

Read More →

Odeon terimin atası “Odeon Herodos Atticus” tiyatrosu Atina MS 161

Zengin aristokrat ve aynı zamanda öğretmen ve filozof olan Herodes Atticus tarafından MS. 161 yılında yaptırılmış. Eski Atinalılar çeşitli organizasyonları yaptıkları tiyatro.Günümüze kadar ulaşmayı başarmış Güney Yamaçta yer alan bu …

Read More →

Putperestlerin zulmünden kaçan yedi Hristiyan gencin sığındıkları Yedi Uyuyanlar Mağarası -Efes

Bizans döneminde mezar kilisesi haline getirilmiş olan bu yer, putperestlerin zulmünden kaçan yedi Hristiyan gencin Panayır Dağı eteklerinde sığındıkları mağaradır. Dünya üzerinde ilgili mağaranın kendi sınırları içinde olduğunu iddia eden …

Read More →

Hz İsa’nın annesi Meryem’in son yıllarını geçirdiği ev – İzmir

Meryem Ana Evi, İzmir Selçuk’taki Bülbüldağı’nda İsa’nın annesi Meryem’in son yıllarını St. Jean (Yuhanna) ile birlikte geçirdiğine inanılan kilise.     Hıristiyanlar için hac yeridir ve bazı papalar tarafından da …

Read More →

Dünyanın üçte birini fetheden Büyük İskender MÖ 334

Makedonya Kral II. Philip (Filip), Yunan şehir devletlerini birleştirerek Helen birliğini kurdu. Babası II. Philip’in öldürülmesinin ardından Helen birliğinin başına geçen Büyük İskender,  Yunan şehir devletlerinin çıkardığı ayaklanmaları bastırmış ve …

Read More →
Facebook
Facebook
Instagram
Follow by Email