Info Panel
karabuk escort canakkale escort balikesir escort izmit escort kastamonu escort kirikkale escort burdur escort nigde escort hatay escort sivas escort

Piramitlerden 6.000 yil once kurulmus olan en eski inanç merkezi Urfa Göbeklitepe

Şanliurfa’ nin 15 km. kuzeydogusunda kalan, Göbeklitepe Höyüğü, 1963`te fark edilen dokuz hektarlık kazı bölgesinin önemi yaklaşık 10 yıl kadar önce tarlasını karasabanla sürerken bulduğu oymalı taşı müzeye götüren Mahmut …

Read More →

Güneş kurslarının yaratacısı Anadolu’nun eski sahipleri – Hattiler MÖ 3000

Hattiler Anadolu’nun yerli halkıdır. Tahminen 3. binin ortalarından itibaren küçük krallıklar, beylikler halinde  kent-devleti olarak idare ediliyorlardı. 2000 tarihlerinden itibaren teker teker Hititlerin eline geçtiler. Ancak yinede nüfusun çoğunluğunu oluşturuyorlardı.Anadolu Yarımadasının …

Read More →

İlk yazılı anlaşmayı Mısırlı 2. Ramses ile imzalayan Corum’lu Hititler MÖ 2000 – 1190

Hititler’in Anadolu’ya göç tarihleri kesin olarak bilinmemektedir. Hint-Avrupalı bir kavim olan Hititler’in, MÖ 3000’li yılların sonunda, 2000’li yılların başında küçük gruplar halinde Kafkaslar üzerinden Anadolu’ya girdikleri en kabul gören tezlerdendir. …

Read More →

Haluk Bilginer ve Sanem Celik’in rol aldığı Hititler belgeseli

Haluk Bilginerden Sanem Çelike pek çok tiyatrocu rol aldığı Hititler belgeseli. Yönetmen Tolga Örnek, muhteşem bir Hititler belgeseli yarattı Belgesel için dünyaca ünlü Hitit uzmanları da danışmanlık yaptı. Ortaya Hititlerin …

Read More →

Eşek kulaklı Midas Kralının devleti Ankara merkezli Frigyalılar MÖ 1200 – 676

Tarihçi Herodot ile coğrafyacı Strabona göre Frigler, Avrupalı bir kavimdi ve Anadoluya gelmelerinden önce “Brigler” olarak anılıyorlardı. Friglerle ilgili bu yazılı kaynakları ve bölgedeki kazı sonuçlarını değerlendiren bilim adamları Friglerin, …

Read More →

Anadolu’nun en eski yazılı tabletleri Kayseri-Kültepe’de

Tarih yazı ile başlar. Kültepe’de açığa çıkartılan çivi yazılı kil tabletler, Anadolu´da keşfedilen en eski yazılı belgelerdir. Eski adı Kaniş olan Kültepe, Kayseri’nin ve ülkemizin adını dünyaya duyuran en önemli …

Read More →

Van’ın su mühendisleri Urartular MÖ 900 – 600

Urartu Devleti Doğu Anadolu’da yaşamış ilkçağ ulusudur. Başkenti Tuşpa (Van) idi. Urartular M.Ö. 8. yüzyıla kadar Yakındoğu’nun en büyük devletlerinden biri olarak yaşadılar. Bu yüzyılın ortalarında Kimmer ve İskit akınlarıyla …

Read More →

Paranın Doğduğu Kent Sardes (Manisa)- Lidyalılar MÖ 1200 – 546

Batı Anadolu’da devlet kurmuş eski bir kavim. Asıl merkezleri, Menderes ve Gediz nehirleri vadileriydi. Ülke güneyinde Karya, doğusunda Frigya, batısında Eolya, kuzeyinde Temnos Dağları ile çevrilidir. Lidyalıların başkenti Sardes (Sard) …

Read More →

40 Memeli Tanrıca Artemis ve 127 Sutunlu Tapınağı – Efes MÖ 1200 – 700

Efes, Türkiye’nin batı kıyısında yer alan ve İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı Roma döneminden kalan tarihi bir Yunan kentidir. Klasik Yunan döneminde İonya`nın 12 şehrinden biridir. Kuruluşu Cilalı Taş Devri M.Ö. …

Read More →

40 Memeli Bereket Tanrıcası Artemis – Antik Yunan

Bazen Diana da denen Efes tanrıçası Artemis, Yunan Artemis’iyle aynı değildi. Yunan Artemis’i av tanrıçasıydı. Efes Artemis’i ise belinden omuzlarına kadar birçok göğüsle resmedildiği gibi verimlilik, bereket ve doğurganlık tanrıçasıydı. …

Read More →

12 İyon kentinin en ünlüsü Efes’i Talha Ugurlueli ile gezin.

Talha Uğurlueli’n sundugu Tarihin izinde programı ile Efes’i hikayeleri ile gezin.

Read More →

Kentin 3. kurulduğu yer olan Efes Antik Kent

Efes, binlerce yıllık tarihinde çeşitli sebeplerden dolayı 4 kez yer değiştirmiştir. Bu nedenle tarihi kalıntıları oldukça büyük bir alana yayılmış ve 150 yıldan uzun süredir kazı ve kurtarma çalışmaları devam …

Read More →

Efes Antik Kent-Dünyanın ilk reklamı Ask Evi (Genel Ev) – MS 100

Dünyanın ilk reklamı AŞK EVİ (Paidiskeion) Kitabeden aşk evi olduğu anlaşılan yapı, M.S. 1.yy’da İmparator Trajan döneminde inşa edilmiştir. Evin mozaiklerinde yılın 4 mevsimi tasvir edilmiştir. Aşk Evi hemen arkasındaki …

Read More →

Efes Antik Kent-Kütüphane ve mezar anıtı Celsus Kütüphanesi MÖ 106

Celsus Kütüphanesi   Roma dönemi yapılarının en güzellerinden birisi olan yapı hem kütüphane hem de mezar anıtı görevini üstlenmiştir. 106 yılında Efes valisi olan Celsus ölünce, oğlu kütüphaneyi babasının adına …

Read More →

Efes Antik Kent-MS100 -50 kişilik yerden ısıtmalı umumi tuvalet

50 kişilik yerden ısıtmalı tuvalet Umumi Tuvalet- LATRİNA  Dünyanın en fazla ziyaretçi çeken antik kentlerinden olan Efes’te gözde ziyaret mekanlarından birisi de 2 bin yıllık umumi tuvaletler. Antik dönemde insanlar …

Read More →

Efes Antik Kent’in lüks evleri yamaç evler

Bundan 50 yıl önce 1962 yılında keşfedilen Romalıların şehir merkezi Efes Antik Kenti’nin tam merkezinde bulunan ve 4 bin metrekareye yayılmış alana verilen isimdir Yamaç Evleri. Günümüze kadar şaşırtıcı biçimde …

Read More →

Efes Antik Kent-4.000 oturma kapasiteli antik tiyatro MÖ 200

Dünyanın en büyük Antik tiyatrolarından birisi olan Efes Büyük Tiyatro‘su, ilk olarak milattan önce 2. yüzyılda inşaa edilmiş ve Roma İmparatorluğu döneminde genişletilerek; sahne gösterileri, konserler, sanatsal ve atletik yarışmalara …

Read More →

Efes Antik Kent – Odeon-Dönemin kent meclisi toplantılarının yapıldığı yer

Döneminde kent meclisi toplantıları, tiyatro ve yarışmaları Odeon denilen yerlerde yapılırdı. Efes Antik Kentindeki Odeon, tiyatro biçimli 1400 kişilik bir alan. Günümüzde zaman zaman klasik müzik konserleri ve jazz festivallerine …

Read More →

Efes Antik Kent- Hadrian Tapınağı-Roma İmparatoru Hadrianus’u onurlandırmak için yapılan küçük ama gösterişli yapı

İzmir‘in Selçuk ilçesinde bulunan Efes antik kentindeki Hadrian Tapınağı. Celcius kütüphanesinden yukarı doğru mermer yolda ilerlerken sol tarafta kalan küçük ancak gösterişli bir yapıdır. Tapınak, Roma İmparatoru Hadrianus’u onurlandırmak için …

Read More →

Yunanlıların tahta atının Truva’ya alındıgı İlyada’nın şairi Anadolu’lu Homeros MÖ 900 İzmir

Antik çağ Yunan destan şairidir. Khios (Sakız) Adası’na yerleştiği de kabul edilir. Homeros’un kör ve ihtiyar bir şair olduğu, oradan oraya dolaşarak şiir okuyup ekmeğini kazandığı, uzun yıllar Ege adalarında …

Read More →

Dik üçgende bulunan en uzun kenara eşinin ismini(Hipotenus) veren Pisagor MÖ 596 Sisam adas(Samos) Ege

M.Ö. 596 Sisam adasında doğmuştur.  Tales’in öğrencisi oldu. Tales, Pisagor’un daha iyi gelişmesi için Mısır’a gitmesini istiyordu çünkü Mısır, dönemin matematikte öncü ülkesiydi. Pisagor’un bulduğu  Hipotenüs bir dik üçgende bulunan en …

Read More →

Güneş tutulmasını önceden bilen, Aydın’lı burjuva bilgeTales MÖ 624 Aydın- Söke

Filozof, Matematikçi, Herodot’a göre, Thales M.Ö.585,28 Mayıs’ta gerçekleştiği kabul edilen güneş tutulmasını, önceden hesaplayıp haber vererek yenilikçi bir rol üstlenmiştir. Bir daire içine üçgen çizilmesi problemini çözümlemiştir. Thales, suyu her …

Read More →

Fıçı içinde yaşayan Sinop’lu Yunan düsünür Diyojen MÖ 412

MÖ 412 Sinop Klinik felsefesinin öncüsü ünlü filozoftur. Asıl mesleği kuyumculuk olan ve parayı çok sevdiği için kalp para basan bir kalpazanın oğludur. Babası Hicesias kalp para bastığı için Sinop’tan sürülmüş, baba …

Read More →

Büyük İskender’in hocası Aristoteles MÖ 384 Makedonya

MÖ 384  Makedonya kenti olan Stageira’da doğdu. Platon ile Batı düşüncesinin en önemli iki filozofundan biri sayılır. Fizik, gökbilim, ilk felsefe, zooloji, mantık, siyaset ve biyoloji gibi konularda pek çok …

Read More →

Tarihin babası Bodrum’lu Heredot MÖ 484 Bodrum

Mö 484 Bodrum (Halikarnas) Herodot Tarihi” olarak bilinen eseriyle Avrupa ve Anadolu tarihinin ilk kitabının yazarı, Cicero’nun deyimiyle ‘tarihin babası’, Yunanlı tarihçi. Tutumu ve metoduyla bilimsel bir tarihçi olan Herodotus, …

Read More →

Düşünceleri nedeni ile öldürülen, hiç yazmayan bilge insan Sokrates MÖ 470 Atina

Sokrates ( M.Ö. 470 – M.Ö. 399 Atina) Yunan Felsefesinin kurucularındandır. Sokrates genellikle ahlak felsefesinin, yani değer öğretisinin kurucusu olarak bilinirse de, ondan geriye kalan şey, bir öğretiden çok, kişilerin …

Read More →

İslam dini tarafından da benimsenen yunan düşünürü Platon(Eflatun) MÖ 427 Atina

Eflatun (d. M.Ö. 427 – ö. M.Ö. 347) çok önemli bir Antik Yunan filozofu. Hayatını geçirdiği Atina’daki ünlü akademiyi kurdu. Asıl adı Aristokles’di. Geniş omuzları ve atletik yapısı yüzünden, Yunanca …

Read More →

Lidya’lıların baskenti, Afrodit’e adanmış, Afrodit yurdu mermer kenti Afrodisyas (Aydın) MÖ 600

Aphrodisias, özellikle Roma çağında Aphrodite kültüyle tanınmış bir antik kentti ve önemli bir heykelcilik okuluna sahipti. MÖ 5000’lere kadar giden prehistorik bir yerleşmenin üzerine MÖ 6. yüzyılda kurulan Aphrodisias başlangıçta …

Read More →

Afrodit’in şehri Afrodisyas’ı (Aydın) yakından görelim.

Yapımcı : Abdüsselam Sancaklı Yönetmen : Özgür Oruç Kurgu Yönetmeni : Fatih Yıldız Görüntü Yönetmeni : Osman Onur Erdeniz Metin Yazarı : Uhud Tekin Seslendirme : Mazlum Kiper

Read More →

Yanardağ patlaması ile yok olan Minos uygarlığı ve Atlantis efsanesi

Girit Uygarlığı ,Geç Minos dönemine denk düşen çağda , Tera patlaması olarak bilinen, yazılı tarihin bahsettiği en büyük yanardağ patlaması yaşandı. Patlamanın tam tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak kabul edilen ortak görüşe …

Read More →

Truva’nın su kanalları, Efes hamamlarının su boşaltım kanalları Anadolu2nun yer altı şehirleri

Truva’nın su kanalları, Myndos, Efes hamamları, su boşaltım kanalları, Asklepion’un rüya odalarının tünelleri, Halicarnassus Mausoleum’un tünelleri. Güzel ülkemizin tarih hazinelerini bir de yer altından görün. History Channel’in hazırladığı , Türkçe …

Read More →

Roma imparatorluğunun sağlık merkezi Denizli Hierapolis

“Kutsal şehir” anlamına gelen Hierapolis Pamukkale (Denizli) yakınlarında antik kent. MÖ 190 yılında II. Eumenes tarafından kuruldu. MÖ 2. yüzyılda Roma egemenliğine giren şehir altın dönemini bu zamanlar yaşadı ve …

Read More →

Putperestlerin zulmünden kaçan yedi Hristiyan gencin sığındıkları Yedi Uyuyanlar Mağarası -Efes

Bizans döneminde mezar kilisesi haline getirilmiş olan bu yer, putperestlerin zulmünden kaçan yedi Hristiyan gencin Panayır Dağı eteklerinde sığındıkları mağaradır. Dünya üzerinde ilgili mağaranın kendi sınırları içinde olduğunu iddia eden …

Read More →

Hz İsa’nın annesi Meryem’in son yıllarını geçirdiği ev – İzmir

Meryem Ana Evi, İzmir Selçuk’taki Bülbüldağı’nda İsa’nın annesi Meryem’in son yıllarını St. Jean (Yuhanna) ile birlikte geçirdiğine inanılan kilise.     Hıristiyanlar için hac yeridir ve bazı papalar tarafından da …

Read More →

Dünyanın üçte birini fetheden Büyük İskender MÖ 334

Makedonya Kral II. Philip (Filip), Yunan şehir devletlerini birleştirerek Helen birliğini kurdu. Babası II. Philip’in öldürülmesinin ardından Helen birliğinin başına geçen Büyük İskender,  Yunan şehir devletlerinin çıkardığı ayaklanmaları bastırmış ve …

Read More →
Facebook
Facebook
Instagram
Follow by Email