Info Panel
karabuk escort canakkale escort balikesir escort izmit escort kastamonu escort kirikkale escort burdur escort nigde escort hatay escort sivas escort
You are here:   Home  /  Tarih öncesi  /  50.000 İlk modern insan Homo Sapiens

50.000 İlk modern insan Homo Sapiens

  • Bilindiği üzere bilim, İlk İnsan’ı açıklarken tesadüflerle evirilen tabiat kurallarının hücreden bitkiye, bitkiden hayvana dönüşmesi ve ideal şekli alan en zeki hayvanın ortaya çıkması tezini ortaya atar. Bu açıklamanın muhatabı olan insanlar ise konuya daha çok Dini kitaplardaki bilgileri referans alarak yaklaşırlar. Bu farklı bakış açıları ile ortaya çıkan ideolojik ayrılık, doğru ve rasyonel bakış açısını ortadan kaldırarak meseleyi çözümlenemez bir hale getirmektedir. 
  • Konuyu doğru algılamak için ayrı fikirleri çatıştırmak yerine buluştuğu ve ayrıldığı noktaları işaret ederek elimizdeki bilgiler ile mümkün olan en yakın doğruyu tespit etmeye çalışmak, sonuca ulaşmamız için en müspet yol olacaktır. Buradan hareketle, ilk insan ile ilgili bilimsel ve itikadi bulguları yan yana getirerek sonuca ulaşmaya çalışacağız.
  • Bu türlerden ilki olan Homo Habilis, insansı Homo türlerinin ilki kabul edilir. Habilisler, maymun-insan arası bir tür olarak kabul edilirler ve ayakları üzerinde yürüyebilen, alet yapabilen, diğer hayvanlara göre daha yetenekli kabul edilen bir tür olarak İnsanın ilk atası kabul edilir. Kronolojik geçmişi 2 Milyon Yıl öncesine uzanır. Ateş yakamayan, toplumsal bilinç ve örgütlenme yeteneklerine sahip olamamış, rasyonel düşünce yeteneğinden yoksun bu tür, dış görünüşü itibariyle de insandan çok maymuna benzemektedir.
  • Homo Habilis’ler, 200 bin yıl kadar sonra başka bir türe dönüşerek Homo Erectus olarak karşımıza çıkarlar. 1.8 Milyon Yıl önce yaşadığı düşünülen Erectus’lar, daha yetenekliydiler ve hayatlarını idame konusunda Habilis’lere nispeten daha başarılı oldular. Önce ateş yakmayı, sonra avcılık yapmayı ve barınaklarda küçük topluluklar halinde yaşamayı öğrendiler. Zamanla vücutlarındaki yoğun kıllar da seyrekleşerek daha yalın bir vücuda sahip hale geldiler. Homo Erectus’lar, oldukça uzun bir süre varlıklarını devam ettirdiler. 200 Bin yıl önce ise gelişerek Homo Sepiens’ler olarak karşımıza çıktılar. 
  • Homo Sepiens’ler, günümüz insanının atası kabul edilen en yetenekli Homo Türü olarak karşımıza çıkar. Ateş yakan, toplu olarak yaşayan, avcılık yapan, barınaklarda yaşayarak rasyonel düşünce yeteneğini kullanabilen Homo Sepiens’ler, hem biyolojik olarak hem de fiziksel olarak günümüz insanına en yakın tür kabul edilirler. Hatta pek çok bilim adamı, modern insan türünü de Homo Sepiens ailesi içerisinde kabul eder. Hopo Sepiens’lerin 200 Bin yıl önce ortaya çıktığı, Afrika’dan Dünya’ya yayılan insan topluluğunun atası olduğunu kabul edilir. 
  • Kısaca özetleyecek olursak; bilim elde ettiği bulgularla İnsanoğlunun 2 Milyon Yıl önce maymundan evrilen Homo Habilis’e, 1.8 Milyon yıl önce Homo Erectus’a, 200 Bin yıl önce Neanderthal, 50 Bin yıl önce Homo Sepiens’e dönüştüğünü ve modern insanı ortaya çıkarttığını ifade eder.
  • Kuran, İnsanoğlu ve dünyevi ilimler ile ilgili pek çok bulgu ve ipucu sunar. Kuran Ayetlerinden İnsanoğlunun müspet yaşamı ile ilgili sunduğu bilgiler gibi İlk İnsan hakkında da az sayıda ama önemli bilgiler edinebiliyoruz. Bu bilgiler pek çok nokta da bilim ile örtüşmekte ancak detaylı olarak ifade edilmediği için bilimsel bulgularla yorumlanması gerekmektedir. 

    İlk İnsan hakkındaki bilgilerimizi Kuran’da belirtilen hususlarla inceleyecek olursak öncelikle “İlk İnsanın” Peygamber olduğunu görürüz. Kuran, Hz. Adem’in yaradılışını ve yeryüzüne inişini, ilahi bir ifadeyle belirtmiştir.
  0199  /  Tarih öncesi  /  Last Updated Şubat 27, 2017 by ilknur76  /  Tags: ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Facebook
Instagram
Follow by Email