Ressamlar ve eserlerini ne kadar tanıyorsunuz?

Ressamların hayatını anlatan muhteşem filmler


Sanatın Öyküsünde Ressamlar ve eserleri

Sanat eseri eskitaş çağlarından bu güne, toplum ve sanatçının ortak malı olmuş. Bu yüzden sanat eseri, toplumsal yapıyı yansıttığı oranda, sanatçı kişiliğinide yansıtmaktadır.

Mısır mimarisinin neden Yunan mimarisinden farklı olduğunu, Hristiyan ve islam toplumlarının neden ayrı dünya görüşünü yansıtan sanat eserlerine ihtiyaç duyduğunu bu şekilde açıklayabiliriz.

Sanatın başlangıcı, M.Ö.10.000 yıllarda yapıldığı tahmin edilen mağara duvarlarındaki resimlere dayandırılmakta ve ilkel sanat başlığı altında toplamakta. Bizim bugün sanat dediğimiz şeyin aslında Rönesansa itibari ile başlatılabiliriz. Aslında Rönesans döneminde de sanat bağımsız değildir fakat zanaatın bir dalı olarak yaşamıştır.

Bende sizler için sanatçıların hayatlarının hiç bilmediğiniz yönlerini belgesel ve filmlerle destekleyerek anlatmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz.

Sanat akımları ve her akımın öncü sanatçıları

Sanat tarihindeki akımlar genellikle bir önceki akıma tepki olarak doğmuş. Bazen bilimsel gelişmeler bazen sosyal gelişmeler yeni akımın oluşmasına ortam sağlamış. Modern sanat ve öncesi oluşan sanat akımlarına ve her akımın öncü sanatçılarına üst menüden ulşabilirsiniz.